DATASKYDDSPOLICY

KYOCERA SENCO EMEA B.V., med säte på Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nederländerna, ansvarar för att behandla personuppgifter så som anges i denna integritetspolicy. Dessa personuppgifter behandlas och förvaras säkert med största möjliga omsorg. Genom att göra detta uppfyller KYOCERA SENCO EMEA den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tillämpliga dataskyddslagar i Sverige. Integritetspolicyn gäller för KYOCERA SENCO EMEA B.V. och alla dotterbolag i alla länder. 

 

Webbplatserna som tillhör KYOCERA SENCO EMEA B.V. innehåller länkar till andra webbplatser som är utanför KYOCERA SENCO EMEA B.V.:s domän. Dessa länkar är endast inkluderade som information för användare av vår webbplats. KYOCERA SENCO EMEA B.V. ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser eller integritetsskyddet på webbplatserna. 

 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige som ansvarar för denna webbplats: 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. 
Pascallaan 88 
8218 NJ Lelystad 
Nederländerna 
+31 (0)320 295 575 

 

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor: 
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om dataskydd i allmänhet så kan du nå oss på den adress som anges ovan eller i imprinten eller på följande e-postadress: [email protected]

 

Personuppgifter 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. behandlar dina personuppgifter för att du använder våra tjänster eller för att du själv lämnar dina uppgifter till oss (rättslig grund för databehandling är artikel 6 mening 1 bokstav f GDPR). Nedan finns en översikt över de personuppgifter som vi behandlar om du besöker vår webbplats: 

 • Uppgifter om din aktivitet på vår webbplats (förfrågningens innehåll/besökt sida) 
 • Webbläsare och enhetstyp 
 • IP-adress 
 • Datum och tid för begäran 
 • Skillnad i tidszon från Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Tillgångsstatus/HTTP-statuskod 
 • Mängd överförda uppgifter 
 • Tidigare besökt sida 
 • Webbläsare 
 • Operativsystem 
 • Land och stad 
 • Språk och version av webbläsarens programvara. 

 

Vidare kan vi behandla följande information om du väljer att använda våra tjänster, t.ex. genom att använda vårt kontaktformulär: 

 • För- och efternamn 
 • Adress 
 • Telefonnummer 
 • E-postadress 
 • Företagsnamn 

 

Listan ovan är inte uttömmande, ytterligare uppgifter kan behandlas av KYOCERA SENCO EMEA B.V. om du använder andra verktyg eller deltar i andra aktiviteter. I dessa fall beskriver vi behandlingen nedan. 

 

Särskilda eller känsliga personuppgifter 
Vår webbplats eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är under 16 år såvida de inte har tillåtelse från en förälder eller vårdnadshavare. Men vi kan inte kontrollera om en besökare är över 16 år. Vi rekommenderar därför att föräldrar även är involverade i sina barns aktiviteter online för att förhindra att barns uppgifter samlas in utan föräldrarnas tillåtelse. Om du tror att vi samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådan tillåtelse, kontakta oss på [email protected] så raderar vi de insamlade personuppgifterna.  

 

I vilket syfte och på vilka grunder vi behandlar dina personuppgifter 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften: 

 • för att tillhandahålla vår webbplats till dig och för att hantera, driva och förbättra vår webbplats 
 • för att informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter 
 • för att skicka nyhetsbrev eller broschyrer med marknadsföring till dig 
 • för att kunna ringa eller skicka e-postmeddelanden till dig om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster 

 

Dina uppgifter kommer då endast att användas på detta andra sätt om så krävs av eller tillåts enligt gällande lag eller om du har godkänt detta. Om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt eller annat ändamål så kommer vi även att informera dig om detta. 

 

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kommer inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket dina uppgifter samlats in och som krävs enligt lagar som innehåller lagringsskyldigheter. Vi upprätthåller följande lagringsperioder för följande personuppgiftskategorier: 

 

Kontaktformulär: 
Om du fyller i ett formulär på webbplatsen eller skickar ett e-postmeddelande till oss (beroende på typen av formulär eller innehållet i ditt e-postmeddelande) så kommer de uppgifter du skickar till oss att sparas så länge som denna information är nödvändig för att svara på ditt meddelande eller ta hand om ditt meddelande eller upp till tre år på grund av lagringsskyldigheter. Beroende på arten av din begäran kan en längre lagringsperiod uppstå, vi informerar om detta i respektive syfte med behandlingen. Rättslig grund för databehandling är artikel 6 paragraf 1 mening 1 bokstav f GDPR. 

 

Google Analytics: 
Vi använder oss av Google Analytics för att registrera allmänna besöksuppgifter. Dessa uppgifter används sedan för statistiska analyser av besök och klickbeteende på webbplatsen och gör det möjligt för oss att optimera webbplatsens funktion. Vi har även ställt in Google Analytics till att vara "integritetsvänlig" så att IP-adresser anonymiseras och uppgifter skickas via en säker anslutning. I Google Analytics 3 lagras uppgifterna i 26 månader. Medan uppgifterna i Google Analytics 4 sparas i 14 månader.  

 

Tredje parter 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder tredje parter endast när så är nödvändigt för att skapa en optimerad upplevelse för användaren på vår webbplats. Uppgifter kommer endast att lämnas vidare till tredje parter om så är nödvändigt för att visa våra tjänster på vår webbplats eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.  

 

Algolia 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder sökfunktionen hos leverantören Algolia Inc. på sin webbplats för att söka efter och indexera innehåll. Algolia är nödvändig för att visa våra produkter på webbplatsen och lagrar inga kakor. När du använder Algolia överförs din IP-adress och din sökning till Algolias servrar och lagras där i 90 dagar för statistiska ändamål. Rättslig grund för databehandling är artikel 6 paragraf 1 mening 1 bokstav f GDPR. Mer information om Algolias integritetspraxis finns på https://www.algolia.com/policies/privacy/.  

 

Google 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder olika Google-tjänster såsom Google reCAPTCHA och Google Maps på sin webbplats. Google reCAPTCHA används för att undvika att robotar skickar in kontaktformulär (den rättsliga grunden för databehandlingen är våra legitima intressen, artikel 6 paragraf 1 mening 1 bokstav f GDPR för att skydda mot olagligt beteende och IT-säkerhetsrisker). Google Maps ger en mer visuell aspekt till sidorna med återförsäljare och/eller kontaktinformation (den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke, artikel 6 paragraf 1 mening 1 bokstav a GDPR.). Båda tjänsterna kräver att information såsom IP-adresser skickas till den som hanterar informationen för att ge ett korrekt svar.  

 

Mer information om Googles integritetsrutiner finns på Googles webbsida Integritetsvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Mer information finns i Googles policy för skydd av dina uppgifter: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Hur länge Google lagrar uppgifter beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om, för mer information se: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.  

 

Google Analytics 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder spårningsverktyget Google Analytics för att analysera webbplatsens resultat. Google Analytics analyserar en del av IP-adressen och information om din enhet eller aktivitet på våra webbplatser för att analysera information såsom land och/eller stad. Google bearbetar endast anonymiserade IP-adresser eftersom den sista oktetten i IP-adressen är maskerad. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke, artikel 6 paragraf 1 mening 1 bokstav a GDPR. 

 

Vi har ingått ett registerföraravtal och standardavtalsklausuler med Google. De statistiska uppgifterna överförs till Google som lagrar uppgifterna på servrar i Europa och USA. Läs den särskilda integritetspolicyn för Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=.  

 

Google använder denna information för att övervaka hur vår webbplats används, för att kunna förse oss med rapporter om webbplatsen och erbjuda KYOCERA SENCO EMEA B.V. (som annonsör) information om våra kampanjers effektivitet. Google kan även överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller när dessa tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Vi kan inte kontrollera detta. 

 

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på det faktum att dessa uppgifter inte kan spåras tillbaka till dig som person eller individ av KYOCERA SENCO EMEA B.V. förutom i situationer där du identifierar dig själv som en person via ett av de formulär som finns på webbplatsen. Detta kan vara fallet när du till exempel uppger en e-postadress i samband med att du börjar prenumerera på nyhetsbrevet eller använder ett webbformulär. I sådana fall kan ditt besöksbeteende kopplas till de uppgifter du angivit. 

 

YouTube  
KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder YouTube-tjänster för att visa videor på sina webbplatser. Vi har integrerat dessa videor i det så kallade "utökade dataskyddsläget", d.v.s. att inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Endast när du spelar upp videorna överförs de uppgifter som nämns nedan. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke, artikel 6 paragraf 1 mening 1 bokstav a GDPR. 

 

Beroende på användarens annonsinställningar kan YouTube använda de uppgifter som samlas in i reklamsyfte, t.ex. för att visa annonser, anpassa annonser, begränsa antalet gånger en annons visas för en användare och utvärdera annonsens effektivitet. Om du väljer att spela upp en inbäddad video så kommer de uppgifter som beskrivs nedan att överföras till YouTube och vi kommer inte att ha någon kontroll över processen. Genom att spela upp en inbäddad video får YouTube information om att du besökt motsvarande sida på vår webbplats och ytterligare uppgifter som beskrivs nedan, men vi har ingen kännedom om omfattningen. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på YouTube så kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din YouTube-profil så måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utformning av sin webbplats. I synnerhet kan en sådan utvärdering utföras (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra YouTube-användare om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och vi rekommenderar att du kontaktar YouTube direkt för att utöva denna rätt. 

 

Google behandlar även dina personuppgifter när du använder YouTube i USA och har infört en standard som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling, vidare behandling och skyddet av dataöverföring till ett tredje land, se YouTubes integritetspolicy. Där hittar du mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

Mer information om dina annonseringsinställningar finns på Google Ad Center: https://myadcenter.google.com/?hl=en&sasb=true. För att ställa in dina data- och integritetsinställningar för ditt Google-konto kan du besöka följande sida: https://myaccount.google.com/data-and-personalization. Hur länge Google lagrar uppgifter beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om, för mer information se: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.   

 

För mer information om hur KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder kakor på vår webbplats, se vår kakpolicy.  

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. tar skyddet av dina uppgifter på största allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskad spridning och obehöriga ändringar. Kontakta [email protected] om du misstänker att vi inte skyddar dina data ordentligt eller om du tror att dina personuppgifter har blivit utsatta för missbruk på något sätt. 

 

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter 
Du har rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter eller invända mot att dina personuppgifter behandlas av KYOCERA SENCO EMEA B.V. och du har rätt att överföra dina uppgifter. Detta innebär att du kan skicka in en begäran till oss om att vi skickar till dig eller ett annat företag de personuppgifter vi har om dig i form av en datafil. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet för dataskydd som ansvarar för dig. 

 

Den registrerade kan när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i reklamsyfte, inklusive en analys av kunduppgifter i reklamsyfte, utan att ange skäl. Dessutom har de registrerade även en allmän rätt att göra invändningar (se artikel 21 paragraf 1 i GDPR). I detta fall måste invändningen mot databehandlingen motiveras. Om databehandlingen grundar sig på samtycke så kan ditt samtycke när som helst återkallas med verkan för framtiden. 

 

Du kan skicka en begäran för att få tillgång till, rätta, radera eller överföra dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att göra detta på är att kontakta [email protected]. Vi svarar på din begäran så fort som möjligt men senast inom fyra veckor.  

 

Ändringar i denna integritetspolicy 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sida för att kontrollera om några ändringar gjorts. Om KYOCERA SENCO EMEA B.V. introducerar en viktig ändring som får konsekvenser för hur dina personuppgifter behandlas så kommer vi att tillkännage detta genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser. 

 

Version: 4
Publicering: 2018-05-25 
Ändrad senast: 2023-01-25 

My settings