Low noise

Kraftfulla och tysta.

Kraftfulla, smidiga och Tysta. SENCOs serie av Low Noise kompressorer är alla oljefria och designade för att ge dig en arbetskompis som är konsekvent kraftfull och smidig kompressorer med låg bullernivå.